facebook

Най-често задавани въпроси

Електронният университет

Уебсайтът на НБУ

Университетският уебсайт още от първата си страница дава бърз достъп до полезна информация за кандидат-студентите - https://nbu.bg/bg/kandidat-studenti/priem-i-obuchenie, студентите - https://nbu.bg/bg/students/zapisvane, завършилите университета - https://nbu.bg/bg/alumni/centyr-za-karierno-razvitie-i-obuchitelni-resursi. Студентите имат бърз достъп до университетската библиотека - https://nbu.bg/bg/library и до подробна информация за новините и събитията - https://news.nbu.bg/. Интересни публикации са уебсайта на създателя на НБУ – проф. Богдан Богданов - http://www.bogdanbogdanov.net и Университетският речник за основни понятия - https://nbu-rechnik.nbu.bg/, В долната част на сайта е публикуван пълният телефонен указател на НБУ.

 

Електронният каталог

В Електронния каталог на НБУ - http://ecatalog.nbu.bg/ се публикува подробно представяне на всички редовни и дистанционни програми - бакалавърски, minor програми - втора специалност, магистърски, докторски. В Електронния каталог са представени и всички общообразователни  курсове, от които студентите избират през първите две години на бакалавърската програма. Всяка една програма в каталога е представена с информация за изискванията за прием, преподавателите, специалността и професионалната квалификация, практиките, международна мобилност, която предлага, компетенциите на завършилите студенти - знанията и уменията, които се придобиват, изискванията за дипломиране, професионалната реализация, контактите на програмните консултанти/секретар-специалистите, курсовете.

 

Електронната система е-student

В https://student.nbu.bg/  студентите могат да се запишат електронно за семестъра, да отпечатат банково бордеро за плащане на такса за обучение по банков път, или да платят онлайн. Системата дава достъп до графика на учебния процес, графика на програмата, графика на сесията, графика на тренинговите курсове, графика на определен преподавател, приемното време на преподавателите. В системата студентите могат да проверят текущото и финалното си оценяване, да си извадят индивидуален протокол за изпит, да си направят обща справка и справка за здравно осигуряване. В системата се публикува и допълнителна информация, свързана с учебния процес.

 

Системата за електронно обучение Moodle НБУ

Системата за електронно обучение Moodle НБУ (https://e-edu.nbu.bg) предоставя достъп до материали по всички записани курсове, възможност за предаване на изпитни задачи, провеждане на консултации и форуми. За първокурсници е разработен обучителен модул за работа, в които подробно са описани възможностите на системата - достъп до материалите по даден курс, решаване на поставен тест, предаване на курсова работа, проверка на оценка, достъп до форум, изпращане и получаване на съобщение, настройки на профила.  В системата се влиза с потребителско име, което е факултетният номер, и парола, която се получава при регистрация. В електронната система  се публикува пълната информация за обучението в програмите с дистанционна форма - записване, консултации, учебни материали, графици, изпити. В Moodle НБУ се предоставя важна информация, свързана с обучението в университета -  как се презентира проект,  кои са тюторите, как се пише бакалавърска теза, какви открити лекции има и др. За информация, свързана със системата за електронно обучение: Център за дистанционно и електронно обучение, Корпус 2, офис 218, тел.: 02/8110 157, e-mail: scvetanova@nbu.bg.

 

 

 

Електронни издания на НБУ

Обучението в НБУ се подпомага с публикуването на свободен достъп различни учебни и научни издания, които са достъпни от http://ebox.nbu.bg/ или от страницата на издателството на университета  https://publishing-house.nbu.bg/bg/elektronni-izdaniq/knigi.

 

Библиотека online

Библиотечният каталог https://qopac.nbu.bg/EOSWebOPAC/OPAC/Index.aspx предлага пълна информация за книгите, периодичните издания, аудиовизуалните материали и електронните ресурси, които библиотеката притежава. Чрез услугата „Доставка на книги и статии“, студентите могат да получат по имейл (в PDF файл) отделни статии от списания, вестници, сборници или глави от книги от традиционните (хартиени) колекции на библиотеката на НБУ. Заявките се приемат на адрес: library@nbu.bg .

 

Дигитална библиотека

Дигиталната библиотека е достъпна на адрес https://kenli.nbu.bg:8093/login. За потребителско име служи номера на читателската карта, а парола е имейлът, с който е направена регистрацията в библиотеката. В дигиталната библиотека са обособени колекции: „Най-четени заглавия”, „Литература към курсове”, „Културно наследство”, „Вера Мутафчиева“ и „Редки и ценни издания“.

Библиотеката развива и специална „Електронна колекция за хора с нарушено зрение“. Тя съдържа научна литература във формат, който позволява възпроизвеждане от синтезатори на реч чрез компютър или мобилен телефон. За да се използва електронната колекция е необходима регистрация на адрес на латиница http://bfb.nbu.bg . Достъпът се осъществява чрез индивидуално потребителско име и парола.

 

Лицензирани бази данни

Библиотеката осигурява на своите потребители достъп до лицензирани бази данни със стотици хиляди електронни книги, списания, вестници, енциклопедии, изображение и видеофайлове. Необходимо е от сайта на библиотеката да се избере меню „Електронни ресурси”, подменю „Бази данни“ (https://nbu.bg/bg/library/elektronni-resursi/bazi-danni/po-azbuchen-red). След избор на конкретна база е необходимо само да зареди връзката „Достъп извън локалната мрежа” и да се въведат потребителско име и парола. За потребителско име служи номера на читателската карта, а парола е имейлът, с който е направена регистрацията в библиотеката.

 

Научен електронен архив на НБУ

Научният електронен архив е достъпен през http://eprints.nbu.bg и съдържа публикации на преподаватели и докторанти от НБУ. Техният брой достига вече почти 3000. Достъпът е напълно свободен за потребители от страната и чужбина. Документите могат да бъдат преглеждани по научна област, департамент или година на създаване. Системата предлага търсене както в библиографските записи, така и в пълния текст.

 

НБУ в социалните мрежи

Можете да станете приятели на официалната Фейсбук страница на НБУ - https://www.facebook.com/officialNBU/, в която по време на наложено дистанционно обучение може да следите рубриката „Домашен университет“, представяща различни online лекции и обучения, виртуални събития и опознавателни турове в НБУ, можете да следите събитията и посланията ни в Туитър - https://twitter.com/NBUSofia,  да потърсите New Bulgarian University в https://www.youtube.com/ и в Instagram - https://www.instagram.com/new_bulgarian_university.

 

Безплатни е-ресурси по време на криза

Библиотеката на НБУ публикува информация за сайтове, които са обявили свободен достъп до бази данни, електронни книги, списания и учебни материали, за да подпомогнат студенти и преподаватели по време на въведената дистанционна форма на обучение поради пандемията - https://www.nbu.bg/bg/library.