facebook

Най-често задавани въпроси

Важни студентски офиси

 

 

Студентски център

Централно фоайе - Корпус 1

тел.: 02/ 8110 110

e-mail: student@nbu.bg

 

Консултиране на студенти

НБУ-СОФИЯ

Корпус 1, офис 102

тел.: 02 8110 110

e-mail: cstudent@nbu.bg

 

Факултети

Факултет за базово образование (ФБО)

Корпус 1, офис 105

тел.: 02/ 8110 155

e-mail: sborovin@nbu.bg

 

Бакалавърски факултет (БФ)

Корпус 1, офис 124

тел.: 02/ 8110 144

e-mail:  skerelezov@nbu.bg

 

Магистърски факултет (МФ)

Корпус 1, офис 122

тел.: 02/ 8110 133

e-mail: ndimitrova@nbu.bg

 

Факултет за дистанционно, електронно и надграждащо обучение (ФДЕНО)

Корпус 2, офис 218

тел.: 02/ 8110 558

e-mail: nandreeva@nbu.bg

 

Еразъм офис

Корпус 1, офис 204

тел.: 02 8110 647

e-mail: erasmus@nbu.bg

 

Отдел „Международна дейност“ – за чуждестранни студенти

Корпус 1, централно фоайе, Студентски център

тел.: 02/ 8110 260

e-mail: snikolova@nbu.bg

 

Център за кариерно развитие и обучителни ресурси

Корпус 1, офис 101

тел.: 02/ 8110 131

e-mail: ipetrova@nbu.bg

 

Дипломиране

Корпус 1, офис 110

тел.: 02/ 8110 255

e-mail: eehristova@nbu.bg