facebook

Най-често задавани въпроси

Мнения

С кои нормативни документи на НБУ е необходимо да се запозная?

Това са нормативните актове, които регламентират студентските ви права, отговорности и задължения. А също и тези, които ще ви запознаят с организацията на учебния процес: Правилник за устройството и дейността на НБУ; Наредба за студентите; Наредба за учебния процес. Всички нормативни документи на НБУ можете да откриете във www.nbu.bg., меню “За НБУ”, линк “Нормативни актове” - https://nbu.bg/bg/za-nbu/normativni-aktove.

 

Към кого да се обърна при проблеми?

Ако сте попаднали в неправилна ситуация на неспазване на процедури и срокове, свързани с вашето обучение, обърнете се към директора на програмния съвет на вашата програма.  Ако той не окаже исканото от вас съдействие, можете да подадете писмено оплакване до декана на вашия факултет, а при неудовлетвореност от неговите действия – до Ректора на НБУ. Ако сте попаднали в ситуация на лошо административно обслужване в Студентския център или отдел “Дипломиране” можете да подадете жалба до Директора на ЦСА. При неудовлетвореност от действията на директора на ЦСА се обърнете към Ректора на НБУ.

 

Някой иска ли да знае моето мнение?

Вашето мнение ще бъде необходимо още от самото ви кандидатстване в НБУ, когато ще ви бъде предоставена за попълване анкета, с която се проучват нагласите и очакванията на кандидат-студентите към НБУ. По време на обучението ви, чрез платформата Moodle НБУ (https://e-edu.nbu.bg) ще можете да дадете своето мнение за удовлетвореността от учебните програми, от курсовете и преподавателите, от административното обслужване. Резултати от анкетните проучвания се публикуват всяка година в Годишния  доклад на НБУ - https://nbu.bg/bg/za-nbu/struktura-i-upravlenie/godishen-doklad. Препоръки и идеи от студентите се приемат по всяко време от директора на програмния съвет, програмния консултант/секретар-специалиста или в Студентския център.

 

Какви са функциите на Студентски съвет на НБУ?

Основната функция на Студентски съвет е да отстоява правата и интересите на всички студенти. Всеки студент на НБУ може да бъде студентски представител и част от Студентски съвет. Студентският съвет чрез своите студентски представители участва в състава на Академичния съвет, Разширения академичен съвет и Факултетните съвети. Координатите на Студентския съвет на НБУ са - Корпус 1, етаж 2, офис 210Б, тел.: 02/8110 210, е-mail: studentcouncil@nbu.bg.