facebook

Най-често задавани въпроси

Продължаващо обучение

 

 

Как да запиша курс или програма за продължаващо обучение?

За да запишете курс или програма за продължаващо обучение е необходимо да разгледате представените възможности в уебсайта - https://cpo.nbu.bg/ и да се обърнете към Училище за професионално и продължаващо обучение тел: 02 8110157, е-mail: flc@nbu.bg.

 

Какви курсове по чужди езици предлага Центърът за чужди езици на НБУ?

В Центъра за чужди езици на НБУ може да запишете курсове по английски, немски, испански, френски, италиански, новогръцки, руски и други езици на равнища A1, A2, B1, B2, C1 и C2. Организират се и сертификационни изпити на TOEFL, OSD, DELE, CELI и др. Центърът организира обучения, свързани с изпълнение на обществени поръчки и проекти, индивидуални и корпоративни обучения по чужд език; консултиране на потенциални клиенти във връзка с нуждите им от обучение.

 

Какви курсове предлага ИТ Трейнинг центърът на НБУ?

ИТ Трейнинг центърът на НБУ провежда целогодишно компютърни обучения и сертификационни изпити за ИТ администратори на водещи световни компании. Чрез лицензираните си ИТ академии се предлагат обучения за ECDL, MOS, Cisco, Microsoft, Linux, VMware, Android и др.