facebook

Най-често задавани въпроси

Изследователска и творческа дейност

Как мога да се включа в изследователска работа?

Възможности за студентско участие в изследователки дейности  предоставят научноизследователските общности на вашите преподаватели - департаментите на НБУ (https://nbu.bg/bg/departments_and_centers). Информация за възможностите за участие можете да получите от   https://news.nbu.bg/bg/. Като студенти на НБУ можете да участвате с доклади и проекти в различни конференции, школи и семинари, с публикации и изследвания в различни сборници и в годишниците на департаментите, както и да разработвате самостоятелни проекти, които могат да бъдат представени за реализация пред Централния фонд за стратегическо развитие на НБУ, пред Студентски съвет и пред различни национални и международни програми.

 

Къде мога да публикувам свои текстове?

Студентите на НБУ могат да публикуват свои текстове в сп. „Университетски дневник“ (http://universitetski-dnevnik.nbu.bg/), в списанието за университетска култура “Следва” (http://sledva.nbu.bg/), както и в различните изследователски сборници на департаментите в НБУ.